Πώς δουλεύουμε

Συνεργασία-Γνώση-Εμπειρία

Ως γιατροί και επιστήμονες, πιστεύουμε βαθιά στη λειτουργική λογική του κυττάρου. Αυτή τη λογική υιοθετούμε και στην λειτουργία της Cellentis. Για αυτό η συνεργασία είναι στο DNA μας. Συνεργασία με το επιστημονικό μας προσωπικό, με τον ασθενή, με εθνικούς και διεθνείς φορείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά τις πρωτοποριακές μας υπηρεσίες. Αυτό που μας κινητοποιεί είναι το όραμά μας, δηλαδή η ανάπτυξη αποτελεσματικών και ασφαλών θεραπειών αναγεννητικής ιατρικής, με σκοπό να βελτιώσουμε τις ζωές των ασθενών.

Η επιτυχία σε ότι κάνουμε, βασίζεται στη γνώση, την εμπειρία μας, το πάθος για τελειότητα, το πνεύμα συνεργασίας και στη διαρκή υιοθέτηση κάθε δοκιμασμένης βιοτεχνολογικής εξέλιξης.

Καθετοποιημένες Υπηρεσίες

Στο μοντέλο λειτουργίας μας, προβλέπεται ότι:
  • Κάθε βιοτεχνολογική επεξεργασία, κυτταρικού υλικού των ασθενών, πραγματοποιείται στους χώρους μας, με όλη τη θετική επίπτωση που έχει αυτό στο χρόνο εφαρμογής της θεραπείας του ασθενούς.
  • Οι υπηρεσίες μας παρέχονται αποκλειστικά στους χώρους της Cellentis Hellas από πιστοποιημένους γιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων, και με εμπειρία στην εφαρμογή ιατροτεχνολογικών μεθόδων αναγεννητικής ιατρικής, ώστε σε κάθε περίπτωση να υιοθετείται η θεραπεία που έχει αποδειχθεί εργαστηριακά ότι θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα με τις βέλτιστες πρακτικές.
  • Τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς είναι πολύτιμα και είναι περιουσία του. Η Cellentis Hellas είναι Ιατρική Ανώνυμη Εταιρία που η λειτουργία της διέπεται από τις προϋποθέσεις και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Οδηγίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR compliant).