Συνεργασίες

Επενδύουμε στην επιστημονική καινοτομία

Η Cellentis Hellas έχει υιοθετήσει μια στρατηγική επιστημονικής καινοτομίας. Έχουμε κάνει σημαντική επένδυση σε ερευνητικά projects με σκοπό να αναπτύσσουμε συνεχώς νέες καινοτόμες θεραπείες με εφαρμογή στην αναγεννητική ιατρική. Για το σκοπό αυτό χτίζουμε συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες θα μας βοηθήσουν, όχι απλά να ακολουθούμε, αλλά να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις.

Αποκλειστική συνεργασία με τη Cellentis Ltd.

Η Cellentis Hellas έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με τη Cellentis Ltd. στην Αγγλία, η οποία αναπτύσσει πρωτοποριακές θεραπείες αναγεννητικής βιοτεχνολογίας. Η Cellentis Ltd. συνεργάζεται με κέντρα διεθνούς φήμης τα οποία ενδιαφέρονται να παρέχουν εξατομικευμένες αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες στους ασθενείς τους. Η τεχνολογία που αναπτύσσει επιτρέπει τον ελάχιστο χειρισμό κατά την επεξεργασία των βιολογικών δειγμάτων, έτσι ώστε οι βιολογικές θεραπείες να εφαρμόζονται επί τόπου στο ιατρείο, χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων διαδικασιών και περαιτέρω επεξεργασίας.

Πρωτοποριακές θεραπείες με επίκεντρο τον ασθενή

Μέσω της τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η Cellentis Ltd., τα βιολογικά δείγματα δεν χρειάζεται να μεταφερθούν σε άλλα εξωτερικά εργαστήρια και οι θεραπείες προετοιμάζονται για εφαρμογή την ίδια μέρα (μέσα σε ελάχιστα λεπτά εως και μια ώρα από τη συλλογή του αίματος ή του λίπους). Επομένως ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η επί τόπου επεξεργασία ελαχιστοποιεί επίσης τον κίνδυνο επιμόλυνσης του δείγματος και επιτρέπει την ιχνηλασιμότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της θεραπείας.
Οι θεραπείες που αναπτύσσονται από τη Cellentis Ltd. στοχεύουν στον ελάχιστο χειρισμό των βιολογικό δειγμάτων (δεν πραγματοποιείται καλλιέργεια κυττάρων), επομένως η επεξεργασία του συλλεχθέντος βιολογικού υλικού γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία και οδηγίες.

Πιστοποίηση των ιατρών μας

Κάθε ιατρός του κέντρου είναι πιστοποιημένος από τη Cellentis Ltd. μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας η οποία εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των θεραπειών. Αυτό επιτρέπει το συνδυασμό της μέγιστης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των θεραπειών που παρέχουμε με τη βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.