Προσωπικά Δεδομένα

Στη Cellentis σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε.
Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς και τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας μας, αλλά και για τα δικαιώματα σας και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε αναφορικά με τη χρήση και την προστασία των δεδομένων σας.
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να επεξεργαζόμαστε και να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας και τη σχετική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά.

Τι κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε

Η Cellentis επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
 • προσωπικά στοιχεία: όνομα, επώνυμο
 • στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιράζεστε μαζί μας με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία μας και την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών σας

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Η Cellentis συλλέγει τα δεδομένα σας απευθείας από εσάς:
 • μέσω των καταχωρίσεων που πραγματοποιείτε στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας
 • μέσω των καταχωρίσεων που πραγματοποιείτε συμπληρώνοντας έντυπο με τα στοιχεία σας κατά την επίσκεψή στο κατάστημά μας

Σκοπός επεξεργασίας

Στη Cellentis χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε αποκλειστικά για την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών:
 • για να επικοινωνούμε μαζί σας άμεσα και εύκολα και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε
 • για να διαμορφώνουμε, μέσω των πληροφοριών που μας παρέχετε, μία πληρέστερη εικόνα για τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας, ώστε να μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε καλύτερα

Μέτρα και εγγυήσεις προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων σας

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.
Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν τα μέλη του προσωπικού μας, τα οποία δεσμεύονται βάσει εμπιστευτικού εχεμύθειας να σέβονται και να διασφαλίζουν το απόρρητο των δεδομένων σας.
Αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώ δεν γνωστοποιούμε ούτε μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε κανένα τρίτο πρόσωπο εκτός της Cellentis παρά μόνο στο πλαίσιο των συμβατικών μας σχέσεων με τους συνεργάτες μας και για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε, ώστε όλοι οι συνεργάτες μας, με τους οποίους ενδεχομένως μοιραζόμαστε κατηγορίες δεδομένων σας, να συμμορφώνονται με την σχετική με την προστασία των δεδομένων νομοθεσία και να λαμβάνουν, με τη σειρά τους, όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας.
Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για ενημερωτικούς, διαφημιστικούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους σκοπούς που δεν περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας.
Διαγράφουμε τα δεδομένα σας πλήρως και οριστικά από τα φυσικά και ηλεκτρονικά μας αρχεία, εφόσον μας το ζητήσετε, και, σε κάθε περίπτωση, μετά από 3 χρόνια από την ολοκλήρωση της επικοινωνία μας.

Δικαιώματα

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε:
 • να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα δεδομένα σας από εμάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά
 • να ζητήσετε διορθώσουμε ή επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή
 • να ζητήσετε την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας
 • να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία
 • να ζητήσετε αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των δεδομένων σας σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή
Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας δωρεάν το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την υποβολή τους.
Μπορείτε, επίσης, να απευθύνετε τυχόν παράπονα και ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, αλλά και να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούμε, μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cellentis.gr. Εναλλακτικά,μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο κατάστημά μας.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Καμία τροποποίηση της πολιτικής μας δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση και ενημέρωσή σας.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας αποδέχεται την λειτουργία cookies προς παρακολούθηση της επισκεψιμότητας και της δραστηριότητας των χρηστών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων της Google, την Google Analytics. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies της εν λόγω υπηρεσίας προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας εκ μέρους των επισκεπτών της, να συντάξει αναφορές για τους διαχειριστές της, αλλά και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Περισσότερες πληροφορίες για τη πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να διαβάσετε εδώ.